Knie ……………. overal!!!

Ja hoor, het is weer zo ver: Rookmelders worden afgeplakt, ijzers verhit, leerpleinen en klaslokalen geuren nog tijden naar die heerlijke ………………….
Ouders en grootouders, bedankt!

foto’s