afscheid stagemeester, ijskraam en spelletjes op het plein

We hebben dinsdag met een mooi zelfgemaakt cadeau afscheid genomen van onze stagemeester Alwin. Hij gaat weer terug naar de PABO en gaat volgend jaar naar een andere stageschool. We hebben heel leuke dingen met hem gedaan. De kinderen noemden bijvoorbeeld de wandeling langs verschillende soorten huizen, de letter klank-lessen in de kring en de Kikker boeken die meester graag voorlas.

Op de gang hebben we een ijskraam gemaakt. De kinderen hebben zelf de materialen bedacht en samen met juf Lieke (stagejuf groep 1/2C) de kraam gemaakt.

Zelfs meester Jeroen kwam een ijsje kopen bij Teun.

Toen we woensdag op het plein zangspelletjes deden,  klapten de peuters aan de andere kant van het hek heel enthousiast mee. We hebben hen gevraagd om mee te doen met Twee emmertjes water halen. Dat was heel erg leuk omdat er twee broertjes en een zusje van kinderen uit onze groep meededen.