Het gemiddelde uitrekenen groep 7b

Vandaag ging de rekenles over het gemiddelde. Hoe reken je de gemiddelde lengte van alle leerlingen in de groep uit? Meten, optellen en delen.