Aanmelden

Indien ouders overwegen hun kind aan te melden op onze school wordt de schoolgids over de school verstrekt of verstuurd. Tevens wordt er een afspraak gemaakt voor een informatief gesprek. In dit gesprek dat door een directielid wordt gevoerd, wordt een beeld geschetst van de werkwijze van de school. Ook wordt een rondleiding door de school gegeven.

In de onderbouw plaatsen wij nieuwe 4-jarige kinderen definitief de dag na hun 4e  verjaardag. Tevens mogen nieuwe leerlingen één moment proefdraaien voorafgaand aan die datum. Kinderen die in de zomervakantie jarig zijn, komen meteen op de eerste schooldag na de zomervakantie in de groep. Dit geldt niet voor kinderen die in de maand voor de zomervakantie 4 jaar worden. Zij worden na overleg met ouders wel/niet voor de vakantie al geplaatst.

De groep kinderen die in de zomervakantie 4 jaar zijn geworden missen een kennismakingsmoment met de leerkracht. Voor hen is de eerste schooldag dus dubbel spannend. Daarom hebben we besloten om op een vast moment de ouders en de kinderen die dit betreffen uit te nodigen voor een kennismakingsuurtje voor het begin van de zomervakantie. Jarigen in (of vlak voor) de zomervakantie maken kennis met de leerkracht tijdens dit kennismakingsuurtje.

Met de ouders van alle nieuwe 4-jarige leerlingen wordt in de eerste schoolweek van hun kind een afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt.

Als uw kind een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf heeft bezocht, ontvangt de school graag informatie over de ontwikkeling van uw kind in deze periode, zodat de school zoveel mogelijk kan zorgen voor een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod.

Als uw kind op een andere school gezeten heeft dan worden de gegevens van de vorige school aan ons toegestuurd zodat we kunnen aansluiten bij het onderwijsniveau van uw kind.

U kunt voor een vrijblijvend informatief gesprek een afspraak maken via telefoonnummer 0592-820550

Aanmelden bij obs Het Sterrenschip is mogelijk door het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u bij de directie van de school verkrijgen. Ook kunt u het hieronder downloaden en vervolgens opsturen naar Het Sterrenschip (adresgegevens vindt u onderaan deze site).

Wij nemen na ontvangst contact met u op voor een kennismaking.

Aanmeld-inschrijfformulier Plateau