Kennismaken met de school

Denkt u erover uw kind op Het Sterrenschip aan te melden, dan ontvangt u allereerst deze schoolgids. Daarnaast maken wij graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek met een van
de directieleden. In dit gesprek krijgt u een beeld van de werkwijze van de school. Ook nemen wij u mee op een rondleiding door de school.

Ook bieden wij ouders van nieuwe leerlingen een informatief gesprek aan met een van onze welkomouders. Welkomouders zijn ouders die zitting hebben in de ouderraad. Zij kunnen u uit eigen ervaring informatie geven over zaken die vooral voor ouders van belang kunnen zijn. Op deze manier hopen wij u vanuit verschillende invalshoeken een zo breed mogelijk beeld van de
school te kunnen geven.

Ook de kinderen zelf willen natuurlijk rustig kennismaken met hun nieuwe school. In de onderbouw plaatsen wij nieuwe vierjarige kinderen definitief de dag na hun vierde verjaardag. Voorafgaand aan die datum mogen nieuwe leerlingen een dagdeel proefdraaien. Kinderen die in de zomervakantie jarig zijn, komen meteen op de eerste schooldag na de zomervakantie in de groep en missen daarmee een kennismakingsmoment met de leerkracht. Voor hen is de eerste schooldag dan dubbel spannend. Daarom nodigen we deze kinderen en hun ouders uit voor een
kennismakingsuurtje vlak voor de zomervakantie. Ook jarigen van vlak voor of vlak na de zomervakantie maken kennis met de leerkracht tijdens dit kennismakingsuurtje. Kinderen die in de maand voor de zomervakantie vier jaar worden, mogen zelf kiezen of ze meteen naar school gaan, of liever wachten tot na de vakantie.

Met de ouders van alle nieuwe vierjarige leerlingen wordt in de eerste schoolweek van hun kind een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht.

Ook kinderen die van een andere basisschool komen, krijgen natuurlijk de gelegenheid om vóór hun eerste echte schooldag alvast kennis te maken met hun nieuwe groep. Hierover maken wij een
passende afspraak.