Schoolnieuws

Nieuwe website

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en dat de leerlingen zin hebben om weer naar school te gaan.

Binnenkort krijgt IKC het Sterrenschip een nieuwe website!
Achter de schermen zijn we hier al druk mee bezig en dit heeft onder andere tot gevolg dat de kalender op dit moment niet meer actueel gehouden wordt. Ook zullen er geen foto’s van activiteiten meer geplaatst worden, deze komen straks in een apart ouderportaal.

Moviemakers

De groepen 7 en 8 krijgen naast het maken van een film extra lessen Moviemakers. De groepen 7 maken instructiefilmpjes voor de Sterrenbieb en de groepen 8 maken boekpresentaties.

Privacywetgeving (AVG) en Plateau

Met ingang van 25 mei 2018 wordt bestaande nationale privacywetgeving vervangen door Europese wetgeving. Dit wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Belangrijk hierbij is dat iedereen meer rechten krijgt om de eigen persoonsgegevens te beschermen.
Bescherming van persoonsgegevens is iets dat wij – juist omdat we werken met kinderen – altijd al zorgvuldig hebben opgepakt. Zoals u van ons mag verwachten staat de bescherming van persoonsgegevens en privacy van leerlingen, kinderen in de opvang (ouders/verzorgers) en medewerkers bij ons in een hoog vaandel.
Al enige tijd zijn wij bezig met het opstellen van documenten met daarin reglementen, registers, protocollen en registratieoverzichten. Maar ook toestemmingsformulieren voor ouders/verzorgers en overeenkomsten met leveranciers en samenwerkingspartners. Een groot aantal van deze documenten wordt voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de Ondernemingsraad  en de Centrale Ouder Commissie. Ook worden bestaande procedures en beleid getoetst en waar nodig aangescherpt. Natuurlijk is er een functionaris van de gegevensbescherming aangesteld en worden alle medewerkers van Plateau actief getraind in omgaan met persoonsgegevens.
Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens die bij ons in beheer of in gebruik zijn veilig en volgens de regels bewaart en gebruikt worden. Gegevensbescherming is een belangrijk onderwerp bij Plateau wat voortdurend onze aandacht verdient. Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen dan kunt u mailen naar communicatie@plateau-assen.nl.