Huidig schooljaar

Lestijden groep 1 t/m 4

  ochtend middag
maandag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
woensdag 8.30 – 12.00 uur  
donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Lestijden groep 5 t/m 8

  ochtend middag
maandag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
woensdag 8.15 – 12.00 uur  
donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
vrijdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur

De schooldeuren gaan ’s ochtends om 8.15 uur open, er klinkt dan een belsignaal. ’s Middags gaat de bel om 13.10. Om 8.30 en om 13.15 beginnen de lessen. Wie dan nog niet binnen is, is te laat. Te laat zijn moet door de leerkrachten worden geregistreerd (leerplichtwet) Indien uw kind vaker te laat komt, zal de leerkracht hierover contact met u opnemen. Bij veelvuldig te laat komen moet dit door de school bij de leerplichtambtenaar worden gemeld.

Gymrooster 2016-2017

Maandagmiddag: 6a, 3a
Dinsdagmorgen: 7a, 4a, 5b, 3b
Dinsdagmiddag: 6b, 7b
Woensdag: 6b, 8a, 6a, 8b, 3b, 4b, 3a, 5a, 5b
Vrijdagmorgen: 7a, 7b, 4a, 4b
Vrijdagmiddag: 8b, 8a, 5a

Vakantierooster 2016-2017

  eerste dag laatste dag
Herfstvakantie 15-10-2016 23-10-2016
Kerstvakantie 24-12-2016 08-01-2017
Voorjaarsvakantie 18-02-2017 26-02-2017
Paasvakantie 14-04-2017 17-04-2017
Meivakantie 22-04-2017 30-04-2017
Bevrijdingsdag 05-05-2017 05-05-2017
Hemelvaart 25-05-2017 28-05-2017
Pinksteren 05-06-2017 05-06-2017
TT-vrijdag 23-06-2017 23-06-2016
Zomervakantie 22-07-2017 03-09-2017
   

Overige vrije dagen en middagen (de leerlingen zijn vrij) 2016-2017

Dinsdagmiddag 04-10-2016  
Maandagmiddag 05-12-2016 Sinterklaas alleen groep 1 t/m 4
Donderdagmiddag 22-12-2016 ’s avonds wel naar school
Vrijdagmiddag 23-12-2016  
Donderdagmiddag 19-01-2017  
Vrijdag 17-02-2017  
Woensdag 15-03-2017  
Maandagmiddag 29-05-2017  
Vrijdagmiddag 21-07-2017

Voor alle overige activiteiten kunt u kijken op de kalender