Schooljaarplan

Schooljaarplan 2017-2018

In het schooljaarplan staan de gerealiseerde doelen uit het voorgaande schooljaar en de doelen voor het komende schooljaar. De basis voor het schooljaarplan is het vierjarenschoolplan, waarin het beleid van de school van vier jaar is beschreven. De beschrijving hieronder is een verkorte versie van het schooljaarplan. Het volledige exemplaar ligt ter inzage bij de directie.

Begeleidingsgebied Beleidsvoornemens en doelstellingen
Onderwijskundig Implementatie van de nieuwe methode taal en spelling.
Oriëntatie op de vervanging van de methode voor aanvankelijk lezen.
Oriëntatie op de vervanging van de methode voor Engels.
Mediawijsheid: kinderen worden hierin geschoold.
Niveau van de lessen cultuuronderwijs wordt verder verhoogd.
Werken in hoeken voor de groep 1 en 2 wordt verder uitgebouwd.
Didactisch Handelen     Teamscholing in kindgesprekken en diagnostische gesprekken.
Effectieve directe instructievaardigheden van het team verder vergroten.
Zorg en Begeleiding Verdere uitwerking doorgaande leerlijn hoog- en meerbegaafde leerlingen.
ICT ICT meer functioneel inzetten bij de lessen.
Leerresultaten Evaluatie van leerresultaten 2015-2019.