MR

 

Staand v.l.n.r. Vincent Hegeman, Mathilda Kempers, Erwin de Rijke, Hendrika de Vries-Huisman, Marieke Zwiers, Ad Oosterveld, Erna Post

 

 

 

De MR van Het Sterrenschip bestaat uit een enthousiaste afvaardiging van zowel ouders als leerkrachten. De MR komt in principe tien keer per jaar bijeen om het beleid van de directie te bespreken en te toetsen.
De directie vertelt tijdens de vergaderingen over lopende zaken en geeft aan hoe en met welke middelen zij de gestelde doelen om goed onderwijs te geven wil bereiken. Informatie hiervoor wordt vooraf schriftelijk verstrekt.
Het is vervolgens aan de MR om dit beleid kritisch te volgen, binnen de MR te bespreken, de directie te bevragen en een standpunt in te nemen. Zo nodig kan de oudergeleding of de personeelsgeleding de achterban raadplegen om tot een standpunt of advies te komen.

De MR heeft recht op informatie van het bevoegd gezag (begroting, beleidsvoornemens, schoolplan etc.) en recht op overleg. Ook heeft de MR initiatief- recht, d.w.z. zij mag voorstellen doen over alle aangelegenheden binnen de school.
Door het adviesrecht en instemmingsrecht bij verschillende onderwerpen kan de MR daadwerkelijk invloed hebben op het gevoerde beleid.

Door als MR kritisch te zijn denken we de directie te ondersteunen en soms ook bij te sturen in woelige onderwijstijden. Richting geven aan onderwijs is een uitdaging die we als MR in goede samenwerking met directie nastreven.

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2018-2019 bestaat uit:

Oudergeleding:

  • Vincent Hegeman
  • Mathilda Kempers
  • Miranda de Groot
  • Hendrika de Vries-Huisman

Personeelsgeleding:

  • Marieke Zwiers
  • Ad Oosterveld
  • Erna Post
  • Pien Schouwenburg

De vergaderingen (19.45 – 21.45 uur) zijn openbaar, behalve het eerste half uur, waarin ook vertrouwelijke informatie besproken kan worden.

De vergaderdata schooljaar voor 2018–2019 staan in de kalender.

U kunt contact opnemen met de MR door te mailen met: mr@sterrenschip.nl