OR

De ouderraad van het Sterrenschip organiseert samen met het team allerlei activiteiten en evenementen. Bij het organiseren van deze activiteiten doen wij regelmatig een beroep op de ouders.

Welkomouders

Naast het intake gesprek dat ouders van nieuwe leerlingen met de directie voeren, zullen deze ouders ook benaderd worden door één van onze welkomouders voor een informatief gesprek. Welkomouders zijn ouders die zitting hebben in de OR en de taak van welkomouder op zich hebben genomen. Tijdens dit gesprek wordt informatie gegeven over zaken die vooral voor ouders van belang kunnen zijn.
Op deze manier hopen wij u vanuit verschillende invalshoeken een zo breed mogelijk beeld van de school te kunnen geven.

Kriebelteam

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, een dergelijke plaats.
Wij zijn van mening dat zowel school als ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen om hoofdluis te bestrijden. De school neemt daarom een aantal voorzorgsmaatregelen waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Natuurlijk verwachten we ook van de ouders dat de kinderen worden gecontroleerd op hoofdluis en zo nodig worden behandeld.
Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school, in samenwerking met de ouderraad, gekozen voor een systematische aanpak.

Dit houdt in dat de school op het moment dat er sprake is van hoofdluis binnen de school een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die de verdere verspreiding van hoofdluis beperken. Daarnaast werkt de school met een ouderwerkgroep (het zgn. kriebelteam), die door de ouderraad is ingesteld. Dit kriebelteam heeft als taak om op een aantal vaste momenten per jaar alle leerlingen en personeel te controleren op hoofdluis. Uitgangspunt is om dit te doen aan het begin van de tweede week na een vakantie. De exacte data zijn terug te vinden in de jaarkalender van de school.
Ook kan het kriebelteam extra ingeschakeld worden in periodes dat de hoofdluis weer wat actiever is. Het kriebelteam werkt volgens instructie van de GGD en krijgt van hen ook ondersteuning indien nodig.
Wanneer er hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd, zal dit niet aan het kind zelf verteld worden, maar zal de coördinator van het kriebelteam contact met de ouders van het kind opnemen. Elk kind krijgt als het voor het eerst op school komt een luizenzak, wanneer deze kwijt of stuk is kunt u voor €2,50 bij de conciërge een nieuwe kopen. Op de laatste dag voor elke vakantie (van een week of langer) worden alle luizenzakken meegegeven om thuis te laten wassen. Na de vakantie nemen de kinderen de zakken dan weer mee naar school.

Als u vragen heeft over het kriebelteam kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van het kriebelteam (zie jaarkalender).
Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind gecontroleerd wordt, meldt dit dan schriftelijk aan de directie van de school.

De huidige samenstelling van de ouderraad

Jelena Cerenic (voorzitter)  
Ida Gerritsen (Vice voorzitter) Ravinder Singh
Anneke Noorman (penningmeester) Annelie Cakmak- Dijksterhuis
Soenieta Kuper (secretaris) Henk Niemeijer
Jacob Broersma Linda Koops
Tanja Streuer-Zwiers Miranda Hendriks
Rianne Buist Madelon Wit
Cindy Joling Dorien Kobes
Chantal Alink Erika Hemmen

U kunt contact opnemen met de OR door te mailen met ouderraad@sterrenschip.nl.