Verkeersouders

Verkeersveiligheid
Het Sterrenschip heeft het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Het DVL is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op school, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving.

Op Het Sterrenschip zijn twee verkeersouders actief. Binnen de school zijn zij aanspreekpunt en coördinator voor de verkeersveiligheid. Zij overleggen regelmatig met de directie en ouderraad over verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen, veilige schoolroutes en goed verkeersonderwijs. Ook betrekken zij ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen, maken afspraken met verschillende betrokkenen (zoals de wijkagent en de verkeersouders van cbs Het Krijt).

Voor vragen, suggesties op het gebied van de verkeersveiligheid naar en rondom school, kunt u contact opnemen via verkeersouders@sterrenschip.nl.